Ankara, TÜRKİYE
+90 312 222 56 83
herogrencionemlidir@gmail.com

Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimleri – 1

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Kapsayıcı Eğitim Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Sunum Dosyasını İndir

Öğretmenler İçin Eğitim – 1 Nasıl Geçti?

Eğitim dünyasının karmaşık yapısında, öğrencilerin farklı okuma profilleri ve öğrenme stilleri üzerine odaklanmak her zamankinden daha kritik bir öneme sahip. Bu çerçevede; yetenekli okuyucular, kelime okuma ve dili anlama konusunda öne çıkan yetenekleriyle dikkat çekerlerken, okuma güçlüğü olan okuyucuların genellikle bu iki alanda da zorlandığı bilinmektedir.

Her öğrencinin kendine has bir okuma profili olduğunu fark etmek ve bu çeşitliliğe uygun eğitim stratejileri geliştirmek son derece kritik. Dört temel okuma profiline sahip olduğunu belirlediğimiz bu gruplar arasında, her bir öğrencinin kendi güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Öğretmenlerin, bu çeşitliliği tanıyarak doğru eğitim metotlarıyla öğrencilere yaklaşması, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için esastır.

Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere daha nitelikli ve etkili bir eğitim sunabilmek için sınıf öğretmenlerinin kapasitelerini artırmak amacıyla 26-27-28 Aralık 2022 tarihlerinde 28 ilkokul sınıf öğretmenine üç günlük kapsamlı bir eğitim programı sunuldu.

Eğitim süresince 3 gün boyunca, katılımcılarla birlikte derinlemesine işlenen konular;

Okuyucuların Özellikleri; Okuma Güçlüğünün Alt Türleri
Okumanın Bileşenleri
Ses Birimsel Farkındalık
Sesletim ve Çözümleme Becerilerinin Öğretimi
Sesi Hissetme, Tanıma ve Ayırt Etme
Okuma Yazma Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar
Akıcı Okuma ve Önemi
Kapsayıcı Eğitim Ortamlarında Akıcı Okumanın Geliştirilmesi
Birinci Sınıflar İçin PALS Müdahalesi
Kelime Bilgisi ve Öğretimi

Eğitim süreci boyunca kullanılan interaktif yöntemler, eğitimi sadece teorik bir aktarım olmaktan çıkararak pratiğe dönük bir deneyime dönüştürdü. Eğitmenler, enerjik tutumlarıyla katılımcıların ilgisini sürekli canlı tutmayı başardılar. Bu dinamik ortamda, öğrenci profillerine dair yapılan derinlemesine analizler, eğitmen ve katılımcılar arasında kurulan sıkı etkileşim sayesinde daha verimli bir şekilde gerçekleşti. Eğitim sürecinde oyunlar, soru-cevap oturumları ve interaktif sunumlar sayesinde katılımcıların eğitim materyali üzerinde aktif bir rol oynamaları teşvik edildi. Bu da eğitim içeriğinin daha kalıcı ve etkili bir şekilde öğrenilmesini sağladı.

Ufuk Özkubat’ın öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle ilgili değerlendirme, tanılama ve müdahale süreci üzerine yaptığı açıklamalar, eğitimin en önemli kısımlarından biriydi. Bu sürecin ne kadar hassas ve kritik olduğunu vurgulayan Özkubat, yanlış tanılamanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Türkiye’de her 10 çocuktan birinin öğrenme güçlüğü tanısı aldığı gerçeği, bu konudaki değerlendirme süreçlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Eğitimin sonunda, katılımcılara kendi öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmeleri adına bir sertifika verildi. Ayrıca, eğitimin her aşamasının geri dönüşümü adına detaylı bir değerlendirme anketi dağıtıldı. Bu anketle, eğitimin genel değerlendirmesi için katılımcılardan geri bildirim alındı. Eğitimden, eğitmenlerden, eğitim salonundan, ulaşımdan yemeklere kadar her detayın değerlendirildiği bu geri bildirimler, projenin daha da etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunacak.

Video

“Öğretmenler İçin Eğitim – 1” Faaliyet Video Kesitleri

Eğitime ait video kesitlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Test Cevapları

Seminer öncesinde ve sonrasında katılımcılara test uygulanarak bilgi seviyelerindeki artış tespit edilmiştir. Seminerde uygulanan teste ve cevaplarına erişmek için aşağıdaki butona tıklayın.

İNDİR