Ankara, TÜRKİYE
+90 312 222 56 83
herogrencionemlidir@gmail.com

Yöneticiler İçin Seminer – 3

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin Kapsayıcı Eğitim Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Sunum Dosyasını İndir

Seminer Notlarını İndir

Yöneticiler için Seminer – 3 Nasıl Geçti?

İnteraktif ve enerjik bir seminer atmosferi, katılımcıları etkinlik sürecine dahil etmek ve öğrenim sürecini daha etkili kılmak için oldukça önemlidir. Pursaklar’da gerçekleştirilen bu seminerin 7. etkinliği, bu vizyonun parlak bir örneği oldu. Katılımcıları daha fazla bilgi ve deneyimle donatmak için bu etkinliği daha ayrıntılı inceleyelim.

Bu etkinlikte toplanan 28 okul yöneticisi, akademik birikimi ve deneyimi yüksek olan tek eğitmen Doç. Dr. Mahmut ÇİTİL’in rehberliğinde, öğrenme güçlüğü konusunda derinlemesine bilgi edindiler. Seminerin interaktif yapısı, yöneticilere sadece bilgi sunmakla kalmayıp, onların bu bilgiyle aktif bir şekilde etkileşimde bulunmalarına olanak tanıdı. Doç. Dr. ÇİTİL’in enerjik yaklaşımı, yöneticilerin dikkatini çekti ve onların öğrenme sürecine daha aktif katılmalarını sağladı. Bu, özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin daha iyi anlaşılmasına yönelik bilgi ve becerilerin aktarılmasında oldukça kritikti.

Seminerin başlangıcında uygulanan ön-test, yöneticilerin konu hakkındaki mevcut bilgi seviyelerini belirlemekte kritik bir araçtı. Doç. Dr. Mahmut ÇİTİL, etkileyici sunumuyla katılımcıların ilgisini çekti ve seminer boyunca interaktif yöntemlerle eğitim sürecini zenginleştirdi. Özellikle, yöneticilere özdeşleşebilecekleri hikayeler anlatarak, onları derinlemesine düşünmeye ve analoji yapmaya teşvik etti. Bu, yöneticilerin kendi sorumluluklarını daha iyi kavramalarına yardımcı oldu.

Doç. Dr. ÇİTİL, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik bilgilendirmeyi detaylandırdı ve yöneticilere, bu öğrencilere nasıl yardımcı olabileceği konusunda stratejik bilgiler sundu. Onun derinlemesine analizleri, yöneticilere öğrencilerin öğrenme süreçlerinde neler yaşadıklarını daha iyi anlamalarını sağladı. Yöneticilere sunulan stratejilerin uygulanabilirliği ve etkinliği vurgulandı. Seminerin son bölümünde ise Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü seminerin sonlarına doğru gelerek güzel bir konuşmayla hem eğitmene hem de katılımcılara teşekkürlerini iletti ve gelecek nesillerin önemini vurguladı ve öğretmenliğin kutsallığından bahsetti. Müdürün bu anlamlı konuşması, seminerin genel havasını olumlu bir şekilde etkiledi ve katılımcıların motivasyonunu artırdı.

Seminerin sonunda yapılan son-test, katılımcıların bilgi seviyelerindeki artışı gösterdi. Bu sonuçlar, eğitimin etkisini ve yöneticilere sağlanan katkıyı doğruladı. Ayrıca, seminerin kalitesini değerlendirmek amacıyla uygulanan anketler, etkinliğin katılımcılar tarafından ne kadar başarılı bulunduğunu ortaya koydu. Katılımcıların seminer hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını görmek, bu tür eğitimlerin sürekliliği için teşvik edici oldu. Bu geri bildirimler, seminerin katılımcılar üzerindeki etkisini ve önemini daha da vurguluyor.

Okul yöneticilerine, yani müdürlere, özel öğrenme güçlüğü hakkında farkındalık artırma seminerlerinin sunduğu faydalar oldukça değerlidir. Bu tür seminerler, yöneticilere öğrencilerin öğrenme süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlama fırsatı sunar. Bu anlayış, onlara daha bilinçli ve stratejik kararlar alabilme yeteneği kazandırır. Aynı zamanda, yöneticilere bu öğrencilere daha etkili bir şekilde nasıl destek olabilecekleri konusunda stratejik bilgiler ve yöntemler sağlar. Bu bilgiler, yöneticilere, öğrencilerin başarısını artırmak için nasıl daha etkin adımlar atabileceklerini gösterir. Bu, okul yöneticilerinin öğrencilere daha etkili bir eğitim deneyimi sunmalarına olanak tanır.

Bu seminer, öğrenme güçlüğü olan öğrencilere daha etkili destek sunmak amacıyla okul yöneticilerine kritik bilgiler ve beceriler kazandırdı. Etkinlik değerlendirme sonuçlarına göre, bu seminer oldukça başarılı ve etkili bulundu. Doç. Dr. ÇİTİL’in uzmanlığı ve deneyimi, seminerin başarısında büyük bir rol oynadı. Katılımcıların seminerden aldığı olumlu geri dönüşler ve elde edilen sonuçlar, bu tür etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu seminer, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere daha iyi bir gelecek sunma yolunda önemli bir adım olarak kabul edilmelidir. Aynı zamanda, eğitimin sürekliliği ve geniş kapsamlı uygulanışı, bu tür seminerlerin öneminin altını çizer.

Video

“Yöneticiler İçin Seminer – 2” Faaliyet Video Kesitleri

Seminere ait video kesitlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Test Cevapları

Seminer öncesinde ve sonrasında katılımcılara test uygulanarak bilgi seviyelerindeki artış tespit edilmiştir. Seminerde uygulanan teste ve cevaplarına erişmek için aşağıdaki butona tıklayın.

İNDİR